Ονομάζομαι Γιώργος Αμπελιώτης, είμαι φυσικοθεραπευτής, βελονιστής και η έδρα μου είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή το ασκώ από το 2009 και είμαι πιστοποιημένος ως ειδικός στο βελονισμό.

Λόγω του επαγγελματικού μου ζήλου δεν φανταζόμουν ότι θα έρθει η στιγμή που τα χέρια μου δεν θα άντεχαν το φόρτο εργασίας μου. Έτσι οδηγήθηκα στην αναζήτηση λύσεων όπου θα υπηρετούσαν το θεραπευμένο σε μέγιστο βαθμό και ταυτόχρονα θα αποτελούσε ένα ισχυρό σύμμαχο στις καθημερινές επαγγελματικές μου απαιτήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο αναζήτησα το πολυεργαλείο όπου θα έκανε τη ζωή αλλά και τη δουλειά μου πιο εύκολη. Εκείνη την περίοδο έγιναν γνωστά κάποια σιδερένια tools για την εφαρμογή της τεχνικής IASTM. Δυστυχώς, έπειτα από τη χρήση τους διαπίστωσα ότι δεν είναι αυτό που είχα φανταστεί και για ακόμη μια φορά βρέθηκα στην ίδια θέση. Κάπου εκεί γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός δικού μου πολυεργαλείου σύμφωνα με τις ανάγκες μου.

Έπειτα, εκτελώντας τη στρατιωτική μου θητεία κλήθηκα να εκτελέσω χρέη φυσικοθεραπευτή χωρίς ωστόσο να έχω τα κατάλληλα μέσα και έτσι αυτοσχεδίασα με ένα κομμάτι κουρτινόξυλο, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να βοηθήσω τους ανθρώπους που κλήθηκα να θεραπεύσω.

Αυτός ο απίστευτος τρόπος φυσικοθεραπείας που προέκυψε μέσα από την ανάγκη για βοήθεια, ήταν και η αρχή του σχεδιασμού του πολυεργαλείου που φανταζόμουν.

Πέρασαν τρία χρόνια όπου ήταν ο πιστός μου συνεργάτης στις θεραπείες. Το feedback που έπαιρνα από τον κόσμο και τα αποτελέσματα των θεραπειών ήταν αυτά που μου έδωσαν την ώθηση να ξεκινήσω τη διαδικασία παραγωγής, καταθέτοντας παράλληλα και την έκθεσή μου στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Μερικούς μήνες αργότερα έλαβα με επιτυχία το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το δικαίωμα το Arcus να γίνει παραγωγικό. Τα πλεονεκτήματα πλέον του Arcus δεν βρίσκονται μόνο στη δική μου διάθεση αλλά και στη διάθεση των επαγγελματιών της φυσικοθεραπείας , του μασάζ και των ασκήσεων όσο και στην ιδιωτική διάθεση του κάθε ανθρώπου.